หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร
อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
 
นางสาวกัลยาณี แพงสุพัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-6095875
 
ศูนย์ดำรงธรรม
สภาพทั่วไป
 
 
 
อาชีพประชากร
 
การประกอบอาชีพของประชากร นอกจากอาชีพหลักคือการทำนาแล้ว ประชากรในพื้นที่ยังมีอาชีพเสริมในการทำสวน ทำไร่ ยังมีกลุ่มการทำอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การทำหมอนขิด การปลูกเห็ด การทอผ้า ซึ่งทำรายได้ให้กับครอบครัวเป็นอย่างดี
ภูมิประเทศ
 
ตำบลโพธิ์ไทร มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ดินร่วนปนทราย มีลำเซบายไหลผ่าน เป็นแหล่งน้ำทำการเกษตรของชุมชน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเนื่องจากประชาชนใน
พื้นที่มีอาชีพหลักในด้านเกษตรกรรม เช่น การทำนา
ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น
 
ภูมิอากาศ
   

ฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม - กุมภาพันธ์

ฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม - พฤษภาคม

ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน - กันยายน
 
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
  ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธ
และบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์
  วัด / สำนักสงฆ์ จำนวน 7 แห่ง
  โบสถ์(คริสต์) จำนวน 1 แห่ง
การศึกษาในตำบล
 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์
  โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
    จำนวน 8 แห่ง
  หอกระจายข่าว จำนวน 9 แห่ง
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
   
ประเพณีและงานประจำปี

ประเพณีบุญบั้งไฟ , ประเพณีบุญแข่งเรือ , ประเพณีบุญมหาชาติ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภาษาถิ่นที่ใช้คือภาษาอีสาน
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

ผ้าทอมือ เครื่องจักสาน ตะกร้าพลาสติก
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
โทรศัพท์ : 045-795-273 โทรสาร : 045-795-273
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร
จำนวนผู้เข้าชม 1,672,957 เริ่มนับ 23 พ.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
อบต.โพธิ์ไทร
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10