หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร
วิสัยทัศน์ อบต.โพธิ์ไทร
นายประพันธ์ พรมโสภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร
"ส่งเสริมตำบลเกษตรอินทรีย์ พัฒนาการศึกษาดีมีมาตรฐาน
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน สะดวกปลอดภัย
นำพาโพธิ์ไทรไปสู่ความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลโพธิ์ไทร
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร
อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
1
2
3
 
นายประพันธ์ พรมโสภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 063-0238199
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 

กิจกรรม

 

กิจการสภา

 

กระดานสนทนา
   
 
เว็บไซต์ อบต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (18 ก.ค. 2565)    อ่าน 430  ตอบ 1  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (21 ก.ค. 2564)    อ่าน 373  ตอบ 1  
การชำระภาษี (23 เม.ย. 2564)    อ่าน 384  ตอบ 2  
   
 
   
 
 
 

ข่าวสาร
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
แจ้งการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 83 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 89 
เผบแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 29 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 101 
เผบแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 29 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 104 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก [ 7 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 122 
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระเกษ หมู่ 1 [ 30 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 168 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 181 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 155 
ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธา หมู [ 20 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 139 
ประกาศราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกอน 5 [ 17 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 124 
ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.โพธิ์ไทร [ 25 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 122 
ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางผิวทงพาราแอสฟัลท [ 4 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 123 
ประกาศ การจัดจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ณ บ้านโพธิญาณ หมู่ 6 [ 21 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 412 
ประกาศ การจัดจ้างก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ณ บ้านโพธิญาณ หมู่ 6 [ 21 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 423 
ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ระบบอบแห้งพลัง [ 13 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 117 
   
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1/2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 32 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ [ 5 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 105 
เผบแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 14 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 112 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อต [ 6 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 333 
รายผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2558 [ 29 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 433 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 29 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 449 
   
 
   
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ) ประจำปีงบประมาณ [ 25 ม.ค. 2566 ]ซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบไร้แสงสะท้อน (หัวฉีดด้ามปืน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนธันวาคม 2565 - 15 พฤษภาคม 2566) โดยวิธีเฉพา [ 24 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 1665 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-6258 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะ [ 17 ม.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บต 7792 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 17 ม.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ประจำเดือนธันวาคม 2565 - 15 พฤษภาคม 2566) โดยวิธีเ [ 14 ธ.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ประจำเดือนธันวาคม 2565 - 15 พฤษภาคม 2566) โดยวิธีเ [ 9 ธ.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565) โดยวิธีเฉพ [ 14 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๓,๖๙๖ บาท โดยวิธี [ 7 พ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย (ทะเบียน 80-8961 ยโสธร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวนเด็ก ๑๒ คน รวมเป็นเงิน ๔,๗ [ 18 ต.ค. 2565 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ประจำสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]

   
   
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
   
   
 
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ 6,500 วัน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว367  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว384  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.2/ว359  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายของเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว372 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว317 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว340 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว370 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ปรับปรุงการรายงานข้อมูลถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรับปรุงระบบแจ้งเตือน) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว369  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว368  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าปฏิบัีติงานในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว364 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว322  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ข้อเสนอการดำเนินงานด้านสุขภาพช่องปาก สำหรับ สอน./รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว321  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การขอข้อมูลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว348  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การเรียกรายงานตัวพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 26 ม.ค. 2566 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ. [บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ (ในเขต)] [บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง (ข้ามเขต)]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงพหุวัฒนธรรมศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.4/ว324 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว339  [ 26 ม.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 19 กศ. มท 0816.3/ว338 [รายละเอียดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 19]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว320 [เอกสารแนบ]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว337  [ 26 ม.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่เล่มรวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กพส. มท 0810.6/ว278  [ 26 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสนับสนุนพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว318  [ 26 ม.ค. 2566 ]
ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 3 กศ. มท 0816.2/ว306  [ 26 ม.ค. 2566 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 29-30 สน.คท. มท 0808.3/ว328 [รุ่นที่ 29 - 30]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
   
 
   
   
 
ยส 0023.5/ว 947  การสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
ยส 0023.2/ว 953  สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
ยส 0023.6/ว 67  รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฯ  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
ยส 0023.5/62  แจ้งการโอนเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
ยส 0023.5/61  แจ้งการโอนเงินงบกลาง รายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทุกภัย  [ 26 ม.ค. 2566 ]    
ที่ ยส 0023.6/ว 64  ประชาสัมพันธ์รายงานการจัดกิจกรรม “วันล้างมือโลก” ประจำปี 2565  [ 26 ม.ค. 2566 ]    
ยส 0023.3/ว 58  ขอเชิญครูปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด)และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท) สมัครอบรม โครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  [ 25 ม.ค. 2566 ]    
ยส 0023/.3/ว 57  ขอเชิญเข้าร่วม Line open chat application เครือข่ายโรคติดต่อในเด็ก  [ 25 ม.ค. 2566 ]    
ยส 0023.6/1453 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจหาผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จากแม่สู่ลูก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  [ 25 ม.ค. 2566 ]    
ยส 0023.6/ว 50  ขอแจ้งการออกอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562  [ 24 ม.ค. 2566 ]  
ยส 0023.5/1356  โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 24 ม.ค. 2566 ]  
ยส0023.3/ว 55   กำหนดจัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567  [ 24 ม.ค. 2566 ]  
ยส 0023.5/59  แจ้งการโอนเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 24 ม.ค. 2566 ]  
ยส 0023.5/ว 54  แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 1/2566 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 24 ม.ค. 2566 ]  
ยส 0023.5/ว 821  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566)  [ 24 ม.ค. 2566 ]  
ยส 0023.5/54 แจ้งการโอนเงินเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566  [ 23 ม.ค. 2566 ]  
ยส 0023.5/ว 48 รายงานการนำส่งรายได้องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)  [ 23 ม.ค. 2566 ]  
ยส 0023.5/ว 771  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนธันวาคม 2565  [ 23 ม.ค. 2566 ]  
ยส 0023.5/55 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 ม.ค. 2566 ]  
ยส 0023.5/56 แจ้งการโอนเงินงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน  [ 23 ม.ค. 2566 ]  
   
 
   
   
 
อบต.โพธิ์ไทร ประชาสัมพันธ์ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิืไทร เรื่อง การออกระเบียบว่าด้วย [ 15 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 13 
อบต.โพธิ์ไทร ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง มาตรการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ [ 24 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 10 
ทต.บุ่งค้า ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 10 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 22 
อบต.โพธิ์ไทร ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1/2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 32 
ทต.บุ่งค้า รายงานการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 39 
อบต.โพธิ์ไทร ประกาศ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและจุดบริการประชาชนในการเตรียมการป้องกันและลดอุบัต [ 28 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 37 
ทต.บุ่งค้า ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 44 
อบต.โพธิ์ไทร ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ได้ประกาศรับบริจาคขยะรีไซเคิล ตามโครงการ &a [ 23 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 34 
อบต.โพธิ์ไทร องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ขอเชิญชวนทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน [ 23 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 36 
อบต.โพธิ์ไทร วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 10:30 น. นางวิชชุฎา เข็มเพชร นายอำเภอป่าติ้ว ท้องถิ [ 23 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 36 
อบต.โพธิ์ไทร วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายประพันธ์ พรมโสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร [ 21 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 31 
ทต.บุ่งค้า ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประม [ 21 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 37 
ทต.บุ่งค้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิว [ 13 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 43 
ทต.บุ่งค้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง [ 13 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 44 
อบต.โพธิ์ไทร วัน ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายประพันธ์ พรมโสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 29 
   
 
   
 
 
ผลิตภัณฑ์
O
T
O
P
ดูทั้งหมด
เห็ดนางฟ้า เห็ดขอนขาว
วัดบ้านหนองแสง
สถานที่สำคัญ
T
R
A
V
E
L
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
 
E-Service
 
คำร้องทั่วไป แบบลงทะเบียนขอรับ
ความช่วยเหลือของประชาชน
คำร้องขอติดตั้ง
และซ่อมแซมไฟฟ้า
แบบฟอร์มขอน้ำ
เพื่อการอุปโภค-บริโภค
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.โพธิ์ไทร พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
โทรศัพท์ : 045-795-273 โทรสาร : 045-795-273
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร
จำนวนผู้เข้าชม 5,198,839 เริ่มนับ 23 พ.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
อบต.โพธิ์ไทร
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10